ΑΥΤΟΡΡΙΖΟ ΥΒΡΙΔΙΟ

– Εποχή καλλιέργειας:

  • Καλοκαίρι – Φθινόπωρο

– Φυτά ανά στρέμμα:

  • 2.500 – 4.00

– Αποστάσεις:

  • 45 – 60 cm μεταξύ γραμμών
  • 25 – 50 cm επί των γραμμών

– Απόδοση:

  • 6 – 9 τόνους ανά στρέμμα

– Συγκομιδή:

  • 2 – 4 μήνες από την μεταφύτευση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Comodo SSL